top of page

PARTERAPI

Jeg bistår paret med å synliggjøre det som trigger konflikter og vansker i parforholdet. Ofte kan det være det samme som skjer gang på gang, uten at paret kommer videre. Så hvordan oppstår konfliktene? Hva skjer med deg og hva skjer med partneren din? Når det har utviklet seg til en konflikt, er det ikke lenger så enkelt og lytte, forstå og se den andre.

I konflikter kan det være vanlig å kjenne på frustrasjon, sinne, lysten til å unngå partneren, beskytte seg ved å gjøre seg utilgjengelig, vende seg bort fra partneren, flykte fra situasjonen med mer. En kan føle seg liten, avvist, feil, utilstrekkelig, ikke bra nok, ikke respektert, møtt og så videre.

Min rolle blir blant annet å holde paret der hvor dere kan se, høre og ta inn hverandre. Sammen undersøker vi mulige måter å skape god kontakt og hvilke behov dere har hver for dere og sammen som et par.

bottom of page