top of page

GESTALTTERAPI

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. De grunnleggende idèene i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger -innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for at mennesker skal kunne bli bevisst sine egne følelser, reaksjoner og handlinger, slik at nye valg blir mulig. Metodene kan brukes til bearbeidelse av dagsaktuelle utfordringer, men også tidligere opplevelser.

I gestaltterapi vektlegges relasjonen mellom terapeut og klient. Terapeuten er delaktig i møtet med klienten og sammen utforsker de alle de ulike mulighetene som er hos klienten. Jeg er opptatt av at klient og terapeut er likeverdige parter i terapien. Når vi møtes med likeverd, åpner det opp nye muligheter. Da er det mulig å våge det sårbare, utforske og å oppdage.

Som gestaltterapeut gir jeg ikke råd til hvordan løse livet. Jeg tror klienten selv har svaret, og gestaltterapi kan bidra med å oppdage det - gjennom å øke din oppmerksomhet på hva du gjør, hvordan du gjør det og på dine valgmuligheter.​​

bottom of page