top of page
INDIVIDUELL TERAPI

​​Vi kan alle innimellom ha et behov for å skape oss et rom hvor vi uforstyrret kan få snakke om det vi er opptatt av akkurat her og nå. Jeg tilbyr individuelle samtaler hvor du fritt kan snakke om de store eller små tingene som oppleves viktig for deg.

"Gestalt" betyr meningsfull helhet. Vi mennesker har et grunnleggende behov for å forstå og organisere våre tanker, følelser og omgivelser nettopp for å skape mening og helhet.

I individualterapi utforsker vi hva du kan gjøre for å leve et mer helhetlig liv i god relasjon til dine medmennesker.

For å få med helheten er det like viktig å bli bevisst hva vi føler og gjør som det vi tenker og sier.

bottom of page