top of page

HVORFOR GÅ I TERAPI?

Årsakene til at mange velger å gå i terapi er svært varierende. Noen går fordi man har alvorlige psykiske problemer, mens andre går fordi de har innsett at det i perioder i livet kan være nyttig å ha en samtalepartner utenfor eget hverdags liv. Fler og fler normalt fungerende mennesker søker terapi fordi det kan bidra til økt bevissthet for hvordan man bruker livet sitt. Å sette eget liv på dagsorden blir ofte neglisjert i vår stressede hverdag.

ARBEIDSLIV VS FAMILIELIV

Mange opplever for eksempel en ubalanse mellom arbeidsliv og familieliv. Noen forblir i jobbsituasjoner som oppleves som lite tilfredsstillende uten å gjøre noe med det. Dette går svært ofte ut over både arbeids- og familielivet. Å gå i terapi er å reflektere, det er å stille noen nyttige spørsmål om sine livsvalg. Resultatet er gjerne ny innsikt, og det kan kaste nytt lys over fastlåste situasjoner.

RELASJON MED ANDRE

Andre søker terapi fordi de har konkrete eller generelle problemer med relasjoner. Det kan være konkret i forhold til for eksempel familie eller arbeidskollegaer. Eller det kan dreie seg om mer generelle vanskeligheter i relasjonen til det motsatte kjønn, til autoriteter eller andre. I gestaltterapi arbeider vi mye med relasjoner. Hensikten er å øke klientens oppmerksomhet for hvordan han/hun fungerer i omgang med andre. Det er først når man evner å se sitt eget bidrag i relasjonen at grunnlaget for endring er lagt.

DEPRESJON OG ANGST

Atter andre sliter med depresjon eller angst, eller har andre psykiske lidelser. Mange opplever at bare det å snakke om problemene sine kan hjelpe. Gestaltterapi har selvsagt ingen trylleformel som kan få klienten ut av en lidelse. Erfaringen tilsier imidlertid at terapi kan være det som skal til for å få klienten opp og videre.

SORG

Åha sorg er en del av livet. Noen nære kan ha gått bort, eller man kan ha mistet relasjonen til noe(n) på andre måter, som for eksempel etter samlivsbrudd og kjærlighetssorg. Mange går i terapi når de opplever tap fordi det er godt å ha noen å snakke med. Gestaltterapeuten kan jo ikke ta vekk sorgen, men kan kanskje bidra til at den blir å leve med, slik at den ikke over tid tar en alt for stor plass i tilværelsen og i alt for stor grad styrer våre liv.

 

TOMHET

Mange opplever å ha mistet livsgnisten og pågangsmotet og føler seg tomme. Vi mennesker har alle våre ulike måter å holde oss tilbake på, og hindrer oss i å bruke vårt fulle potensiale. Så hender det at vi tillater disse måtene å ta over styringen. De påvirker vår adferd og vår livsutfoldelse alt for mye. I gestaltterapi jobber vi mye med disse "måtene" vi holder oss tilbake på; vi kaller dem kontaktformer. Å arbeide på ulike måter med disse i terapi har vist seg å være til hjelp for mange.

ANDRE ÅRSAKER

Som nevnt er grunnene til at mennesker oppsøker terapi svært ulike, og det vil ikke være mulig å nevne alle her.

Min oppfordring til deg er at du selv reflekterer over eget liv, at du tar livet ditt på alvor og gjør noe med det.

HVORFOR GÅ I TERAPI?

Årsakene til at mange velger å gå i terapi er svært varierende. Noen går fordi man har alvorlige psykiske problemer, mens andre går fordi de har innsett at det i perioder i livet kan være nyttig å ha en samtalepartner utenfor eget hverdags liv.

Fler og fler normalt fungerende mennesker søker terapi fordi det kan bidra til økt bevissthet for hvordan man bruker livet sitt. Å sette eget liv på dagsorden blir ofte neglisjert i vår stressede hverdag.

ARBEIDSLIV VS FAMILIELIV

Mange opplever for eksempel en ubalanse mellom arbeidsliv og familieliv. Noen forblir i jobbsituasjoner som oppleves som lite tilfredsstillende uten å gjøre noe med det. Dette går svært ofte ut over både arbeids- og familielivet.

Å gå i terapi er å reflektere, det er å stille noen nyttige spørsmål om sine livsvalg.

Resultatet er gjerne ny innsikt, og det kan kaste nytt lys over fastlåste situasjoner.

RELASJON MED ANDRE

Andre søker terapi fordi de har konkrete eller generelle problemer med relasjoner. Det kan være konkret i forhold til for eksempel familie eller arbeidskollegaer. Eller det kan dreie seg om mer generelle vanskeligheter i relasjonen til det motsatte kjønn, til autoriteter eller andre. I gestaltterapi arbeider vi mye med relasjoner. Hensikten er å øke klientens oppmerksomhet for hvordan han/hun fungerer i omgang med andre. Det er først når man evner å se sitt eget bidrag i relasjonen at grunnlaget for endring er lagt.

DEPRESJON OG ANGST

Atter andre sliter med depresjon eller angst, eller har andre psykiske lidelser. Mange opplever at bare det å snakke om problemene sine kan hjelpe. Gestaltterapi har selvsagt ingen trylleformel som kan få klienten ut av en lidelse.

Erfaringen tilsier imidlertid at terapi kan være det som skal til for å få klienten opp og videre.

SORG

Å ha sorg er en del av livet. Noen nære kan ha gått bort, eller man kan ha mistet relasjonen til noe(n) på andre måter,

som for eksempel etter samlivsbrudd og kjærlighetssorg. Mange går i terapi når de opplever tap fordi det er godt å ha noen å snakke med. Gestaltterapeuten kan jo ikke ta vekk sorgen, men kan kanskje bidra til at den blir å leve med, slik at den ikke over tid tar en alt for stor plass i tilværelsen og i alt for stor grad styrer våre liv.

 

TOMHET

Mange opplever å ha mistet livsgnisten og pågangsmotet og føler seg tomme. Vi mennesker har alle våre ulike måter å holde oss tilbake på, og hindrer oss i å bruke vårt fulle potensiale. Så hender det at vi tillater disse måtene å ta over styringen. De påvirker vår adferd og vår livsutfoldelse alt for mye. I gestaltterapi jobber vi mye med disse "måtene" vi holder oss tilbake på; vi kaller dem kontaktformer. Å arbeide på ulike måter med disse i terapi har vist seg å være til hjelp for mange.

ANDRE ÅRSAKER

Som nevnt er grunnene til at mennesker oppsøker terapi svært ulike, og det vil ikke være mulig å nevne alle her.

Min oppfordring til deg er at du selv reflekterer over eget liv, at du tar livet ditt på alvor og gjør noe med det.

bottom of page